nam giới khi sinh con

Cẩm nang dinh dưỡng cho nam giới trước khi quyết định sinh con

Nếu thấp hơn tiêu chuẩn quy định này thì có nghĩa là đã thiếu kẽm hoặc mất kẽm, tạo nên bệnh thiếu kẽm, đàn ông trung niên mắc bệnh thiếu