dạy con lễ phép

Cẩm nang giúp cho mẹ dạy con lễ phép hơn

Bạn hãy nói với bé rằng, đánh nhau sẽ biến mình thành người thua cuộc, đấy là hành vi xấu. Đó là cách thức giúp bố mẹ định hình tính