Bệnh vô sinh kiêng ăn gì

Người đang bị vô sinh thì không nên uống rượu

Người bị di tinh cũng vậy, phần nhiều do thấp nhiệt hạ chú, khí hoả vượng dẫn đến tinh dịch tự tiết ra, hoặc do tình dục quá độ, thận